Latvijas Nacionālā bibliotēka - Viegli lasīt

Kas ir Latvijas Nacionālā bibliotēka?

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir valsts bibliotēka. LNB pamatuzdevums ir Latvijas nacionālā literatūras krājuma vākšana, glabāšana un tā ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana.

LNB krājumā glabājas grāmatas un citi izdevumu veidi visās zinātņu nozarēs un dažādās valodās.

Ar LNB krājumu lasītāji var iepazīties LNB lasītavās. Bibliotēka grāmatas uz mājām neizsniedz.

Bibliotēkas uzziņas pa tālruni 67806110 vai e-pastu: konsultants@lnb.lv

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Tālrunis 67806100
Fakss 67280851
E-pasts: lnb@lnb.lv